Hop & Rock PSN

Vi støtter op om kommunens børn!

Som lokal virksomhed mener vi, at det er vigtigt at tage samfundsansvar. Derfor er vi glade for, at vi i år har været med til støtte op om kommunes mange børn ved at være hovedsponsor på børnekulturfestivalen Hop & Rock i Rudersdal kommune.

Med vores sponsorat støtter vi op omkring kommunens SFO- og SFK-børn og giver dem den fest, som de har fortjent. Dertil har vi et ønske om at vise håndværkerfaget til de yngste, så de får et indblik i, hvordan teknikken fungerer.

På børnekulturfestivalen var der mere end 10.000 besøgende, heraf omtrent 6.000 børn. Arrangementet var en rygende succes, hvor vi havde over 2.000 børn forbi vores stand. Børnene havde mulighed for at samle deres eget afløb, prøve kræfter med forskellige rørtangs varianter samt kigge i et stoppet afløb med en speciel See Snake samt rense afløbet med en ’VVS-gun’, hvilket vakte stor glæde for børnene.

Med vores tilstedeværelse på festivalen har vi været med til at lægge grundstenen for de kommende VVS’ere i lokalområdet.

Om Hop & Rock

Hop & Rock-børnekulturfestivalen er for alle betalende SFO- og SFK-børn i Rudersdal Kommune samt deres forældre, søskende og bedsteforældre. Målet med Hop & Rock er at skabe en fælles oplevelse for alle børn med fokus på musik og fritidsaktiviteter. På festivalpladsen findes et væld af foreninger og kulturinstitutioner, der giver børnene mulighed for at prøve forskellige aktiviteter: Alt fra amerikansk fodbold til rensning af et afløb.

 

Hop & Rock PSN sponsor Hop & Rock PSN sponsor

rekord regnskab 2019 PSN

Nordsjællands største teknikentreprenør Poul Sejr Nielsen A/S præsenterer et solidt overskud i sit netop offentliggjorte 2018-regnskab.

Det har været et godt år for teknikentreprenøren Poul Sejr Nielsen, der leverer totalløsninger inden for blandt andet el, vvs, energioptimering samt tag- & facadearbejder til privat og erhverv på hele Sjælland. Stigende efterspørgsel på energirenovering betyder, at Poul Sejr Nielsen kan bygge videre på de seneste års stærke regnskabsudvikling.

Samlet løfter koncernen således omsætningen til 244 mio. kroner og et årsresultat i 2018 til 12,3 mio. kroner før skat. Året før var omsætningen på 180 mio. kroner og et resultat på 10,7 mio. kroner før skat.

”Jeg glæder mig over, at vi endnu engang leverer fremgang på top- og bundlinje. Vi har over en årrække opbygget en stærk kultur. Vi arbejder målrettet videre med at optimere og forbedre forretningskonceptet,” siger Michael Madsen, adm. direktør i Poul Sejr Nielsen A/S, og fortsætter:

”Vi kigger hele tiden efter, hvordan vi kan investere og udvikle vores forretning. Vi har en erklæret målsætning om at service, drift & vedligeholdelse, energirenovering og grøn omstilling skal bidrage med minimum 50 procent af den samlede omsætning. I 2018 bidrager fagområderne med en omsætning på ca. 70 mio. kroner, hvilket er en markant fremgang, som vi er godt tilfredse med.”

Opkøb har styrket forretningen

Poul Sejr Nielsen tæller i dag 170 medarbejdere og 70 servicebiler. Sidste år overtog Poul Sejr Nielsen alle aktiviteter, herunder 30 medarbejdere, fra vvs- og servicevirksomheden Fredensborg Teknik A/S. Formålet var at sætte yderligere skub i målsætningen om at konsolidere sig som den toneangivende teknikentreprenør i Nordsjælland.

”Jeg er meget tilfreds med opkøbet af Fredensborg Teknik. På meget kort tid er vi lykkedes med at få integreret de nye medarbejdere. Dette er sket, selvom det ikke er en nem opgave at smelte forskellige virksomhedskulturer sammen. Jeg er meget stolt over, hvordan medarbejderne i begge virksomheder er gået til opgaven. Det er gået over alt forventning, og opkøbet er det helt rigtige match, der styrker forretningen,” siger Michael Madsen.

 

Regnsakb 2019

Torvegård renovering PSN

Poul Sejr Nielsen er blevet tildelt hovedentreprisen for boligafdelingen Torvegård, der er fra 1957 og består af i alt 276 familieboliger.

Renoveringsprojektet af Torvegård er et led i kommunens CO2-strategi, hvor fokus er på ressource- og energioptimering af samtlige boliger og fællesarealer i foreningen. Arbejdet forventes påbegyndt i 2019 og afsluttet i 2020.

Vi har fået til opgave at foretage en komplet udskiftning af eksisterende vand-, varme- og afløbsinstallationer i etageboligblokke samt blokke med 1- og 2-plans boliger (rækkehuse).

Desuden skal en af varmecentralerne renoveres, og der skal etableres tre nye varmecentraler i afdelingen. Dernæst skal varmeanlæggene udskiftes i 1- og 2- plans boligerne, i etageboligerne samt i fællesarealerne, hvormed arbejdet omfatter nye stigstrenge samt fordelings- og koblingsledninger til samtlige radiatorer.

Overblik over arbejdet
  • Etablering af nye varmecentraler
  • Udskiftning og omlægning af alle jordledninger for brugsvand og varme
  • Udskiftning af varmeanlæg inkl. Radiatorer og varmerør i boliger
  • Udskiftning af indvendige afløbsinstallationer
  • Udskiftning af indvendige brugsvands installationer for koldt og varmt vand samt cirkulation

Grøn omstilling

Hos Poul Sejr Nielsen har vi som erklæret mål, at vi skal være førende inde for den grønne omstilling. Derfor er vi glade for at være med til at energioptimere Torvegårdens 276 boliger og støtte op om kommunens CO2 strategi.

 

Torvegård gladsaxe Torvegård renovering Torvegård renovering Torvegård renovering Torvegård renovering Torvegård renovering

AB-Lollandsvej energioptimeres

Poul Sejr Nielsen er blevet tildelt hovedentreprisen for renovering og energioptimering af AB Lollandsvej. Andelsboligforeningen er opført i 1903 og består af 22 lejligheder.

Vi står for asbestsanering og demontering af alle eksisterende brugsvandinstallationer i samtlige lejligheder. Herefter monteres en ny varmtvandsbeholder på stedet, og der monteres nye brugsvandinstallationer til alle eksisterende tapsteder i boliger og fællesarealer. Hertil udskiftes de eksisterende cirkulationspumper til nye energibesparende pumper.

Herefter foretages der en komplet demontering af afløbsinstallationer, og der udføres nye afløbsinstallationer til alle boliger og fællesarealer. Som et led i udskiftningen af vand og afløbsinstallationerne, udføres der nødvendige efterreparationer som de- og genmontering af køkken elementer og rørkasser. Vi monterer de nye nedsænkede gipslofter i badeværelser samt puds og flise reparation af gulve og vægge.

Vi gør den midlertidige tilstand mere tryg for beboerne.

En af de centrale elementer, ved energioptimeringen af AB Lollandsvej er, at arbejdet udføres i beboede lejligheder. Med vores mange års erfaring ved vi hvordan, man bedst muligt gør den midlertidige tilstand mere tryg for beboerne. Med vores faste stab af montører vil vi, i forbindelse med det daglige arbejde, være hensyntagende og opmærksomme på beboernes ønsker og ankepunkter.

Den grønne omstilling er i højsædet

Hos Poul Sejr Nielsen har vi som erklæret mål at være førende inden for den grønne omstilling, til gavn for miljøet og vores kunder. Derfor er vi glade for, at vi sammen med AB Lollandsvej kan bidrage til dette ved at energioptimere hele foreningen.

VVS lærling

Det kører med mange lærlinge

Hos Poul Sejr Nielsen ser vi lærlinge som en nødvendig og uundværlig ressource for vores virksomhed – og branchen som helhed. Vi stiller krav til vores lærlinge, vi uddanner dem og viser dem vejen frem – og det vil vi blive ved med.

 

PSN uddanner fremtidens lærlinge

Vi er utrolig stolte over, at to af vores lærlinge har modtaget deres svendebrev. Morten er udlært VVS-specialist, og Vincent kan nu kalde sig elektriker. Vi har på tætteste hold set, hvordan de med deres store engagement har udviklet sig både fagligt og personligt. Med vores ambitiøse lærlingeprogram har vi været med til at give dem den bedste start på deres fremtidige karriere inden for VVS og EL. Hos Poul Sejr Nielsen tilbyder vi vores lærlinge en tryg atmosfære. Vi tror på, at det giver vores lærlinge mulighed for at få de kompetencer, de har brug for – i deres tempo.

Vores lærlingeprogram giver selvstændighed og selvsikkerhed

For Vincent og Morten har tiden hos Poul Sejr Nielsen både været udfordrende og utrolig lærerig. Morten flyttede med til Poul Sejr Nielsen i forbindelse med opkøbet af Fredensborg, og han har gennemgået en stor udvikling. Han har også fået en større forståelse for faget. Som lærling har Morten haft til ansvar at håndtere problemløsninger og foretage fejlsøgninger. Igennem lærlingeprogrammet er han blevet mere selvstændig og selvsikker på egne kompetencer.

Vincent, der har været en del af Poul Sejr Nielsens EL-afdeling under hans læretid, fortæller, at hans mening er blevet taget seriøst under uddannelsen. Han har indgået på lige fod med de erfarne svende, og han er blevet tildelt et stort ansvar, for så vidt angår planlægning og udførelsen af egne opgaver. Ifølge Vincent har forholdet til svendene været afgørende for hans udvikling:

Mit forhold til svendene har været super. Vi har snakket, grinet og hygget. De har presset mig på den gode måde i forbindelse med at finde løsninger. Jeg har overhovedet ikke følt, at jeg har været lærling, men har i stedet været ligesindet med de andre”.

Vi udvikler vores lærlinge og lytter til dem

Det gælder for både Vincent og Morten, at de har været en del af fællesskabet, hvor deres holdninger og faglige kompetencer er blevet værdsat. Vincent udtaler hertil:

”Jeg har været nødsaget til selv at finde idéer og løsninger, og det kan jeg rigtig godt lide. Det er helt sikkert sådan, at jeg lærer allermest”.

Han påpeger, at selvom dagligdagen var udfordrende, så var der alligevel altid mulighed for at stille spørgsmål. Han understreger, at de kompetente svende og ledere har været klar til at besvare spørgsmål og hjælpe ham på rette vej.

Hos Poul Sejr Nielsen er vi stolte af at kunne fortælle, at begge vores færdiguddannede lærlinge er blevet tilbudt job efter det afsluttet lærligeprogram. Morten er blevet fastansat i en anden VVS-virksomhed, og vi har valgt at fastansætte Vincent i vores EL-afdeling.

 

Vi tror på, at de er fremtidens stjerner, og vi anser dem som en væsentlig ressource for samfundet.

 

Lærlinge uddannet PSNPSN uddanner lærlingePSN uddanner lærlinge

 

Per- arbejdsmiljøchef PSN

Poul Sejr Nielsens nye arbejdsmiljøchef er fundet. Det er Per Wehnert, som har en lang erfaring fra job hos ENCO A/S – VVS og fra en tilsvarende stilling hos entreprenørfirmaet Nordkysten A/S.

Per tiltræder 1. februar 2019 som kvalitets & arbejdsmiljøchef i Poul Sejr Nielsen A/S.

Med ansættelsen af Per Wehnert får vi en kompetent og erfaren kvalitets- & arbejdsmiljøchef, der besidder de faglige- og personlige kvalifikationer, som skal til for at videreudvikle vores kvalitet & arbejdsmiljø.

Pers rolle som kvalitets- og arbejdsmiljøchef vil både være til gavn for virksomheden, medarbejderne og ikke mindst vores kunder. Per skal blandt andet være med til at sikre en fortsat høj kvalitet i det udførte installationsarbejde, ligesom han skal videreføre og udvikle det forebyggende arbejde med at undgå stress, arbejdsskader og nedslidning blandt vores 170 medarbejdere.

Større fokus på arbejdsmiljø

Poul Sejr Nielsen vil spille en aktiv rolle for et bedre arbejdsmiljø. Vores, såvel som andres, medarbejdere skal arbejde i et sikkert og sundt arbejdsmiljø. Et godt psykisk arbejdsmiljø er vigtigt og er med til at skabe en god arbejdsplads og en god dag på jobbet. En medarbejder, der føler sig godt tilfreds, udfører også et godt stykke kvalitetsarbejde. Derfor lægger vi vægt på det forebyggende arbejde og på at have den rette udrustning og bedste redskaber til opgaverne. Med ansættelsen af Per tror vi på, at arbejdsmiljøet vil blive styrket, hvilket skaber stor glæde på tværs af virksomheden.

Udvikling og ajourføring af kvalitetssikringssystem

Det er vores kvalitetsmålsætning, at vores ydelser opfylder kundens forventninger. Det er også vores målsætning, at vi altid lever op til gældende lovgivning og standarder. Vi opfylder vores målsætning ved at benytte de retningslinjer og procedurer, vi har sat op i vores kvalitetssikringssystem. Vores kvalitetssikringssystem lever op til retningslinjerne i ISO 9001 og er en naturlig og integreret del af vores entreprise- og serviceopgaver. Dette kvalitetssikringssystem skal Per Wehnert videreudvikle og ajourføre til gavn for os og vores kunder.  Med Per, som en del af Poul Sejr Nielsen, vil de interne processer bliver styrket og vi ved, at vi i samarbejde kan skabe en endnu bedre struktur på tværs af virksomheden.

Lidt om Per

Per er 56 år gammel, gift med Pia og bor i Jægerspris. Når han ikke er på kontoret, så dyrker han havkajak, hvilket der bruges en masse tid på. Derudover har Pia og Per købt en campingvogn, som de kører landet tyndt i.

Hos Poul Sejr Nielsen er vi stolte over at kunne byde Per velkommen. Vi ser frem til et tæt samarbejde, hvor arbejdsmiljø og arbejdsglæde vil blive sat i højsædet.

Projektleder Tag & Facade

Ny projektleder i Tag & Facade

Hos Poul Sejr Nielsen er vi stolte af at kunne præsentere 30-årige Nicky Antonsen, som ny projektleder i vores Tag & Facade afdeling.

Selvom Nicky havde sin første officielle arbejdsdag som projektleder d. 1. februar, så er han ikke et helt nyt ansigt hos Poul Sejr Nielsen. Siden 2018 har han været i praktik i forbindelse med hans uddannelse på Københavns Erhvervsakademi, og herefter blev Nicky ansat som studiearbejder hos Poul Sejr Nielsen.

Nicky fik øjnene op for Poul Sejr Nielsens kvaliteter i forbindelse med hans daglige tur på Fredensborg golfbane, hvor han mødte Peter Bentsen, der er direktør i PSN Tag og Facade. Peter introducerede Nicky for sine ambitiøse planer for afdelingen, hvilket faldt i overensstemmelse med Nickys egne ambitioner og mål for fremtiden. Med en uddannelse som både blikkenslager og bygningskonstruktør er Nicky klædt på til de opgaver, han vil blive præsenteret for med den nye titel som projektleder.

Nicky er godt bekendt i de nye begreber og teorier i forhold til byggeloven, hvilket han ser som en klar styrke, der kan gavne Poul Sejr Nielsen på længere sigt. Med erfaring fra en tidligere stilling, som leder i et større boligselskab, er Nicky vant til at have frihed under ansvar, og han er tøver ikke med at fremhæve sin innovative tankegang som hans største kvalitet. Som projektleder for Tag & Facade vil Nicky have mulighed for at sætte sit eget præg på dagligdagen, hvilket netop er en af grundene til, at Nicky og Poul Sejr Nielsen fortsætter samarbejdet. I løbet af arbejdsdagen i Tag & Facade har Nicky mulighed for at komme med nye tiltag, og med hans faglig viden kan han være med til at videreudvikle de allerede eksisterende tiltag, som er gældende i værkstedet såvel som på byggepladsen.

Læs mere om vores Tag og Facade afdeling her

 

VVS lærling

Emre er vores nye VVS lærling

Hos Poul Sejr Nielsen ønsker vi, at give vores lærlinge de bedste forudsætninger for fremtiden. Vi ser lærlinge som en nødvendig og uundværlig ressource for virksomheden – og branchen som helhed.

Derfor er vi glade for at kunne præsentere Emre, som den nyeste lærling i vores VVS-service afdeling. Emre ønskede at komme i lære i en virksomhed, som passede til hans mål og drømme. Hans mål var at finde en ærlig og loyal virksomhed, der troede på deres lærlinge, og som ønskede at udvikle dem til fælles bedste. Her fandt han Poul Sejr Nielsen og prøvede lykken med at sende en ansøgning. Efter samtaler med flere kvalificerede ansøgere faldt valget på Emre som havde sin første dag den 16/1-19.

Emres forventninger til os er, at vi kan gøre ham til en dygtig VVS’er. Til gengæld yder han sit bedste inden for alle de opgaver han møder på sin vej.

Gennem vores stærke lærlingeprogram sikrer vi Emre de rette kompetencer – i en tryg atmosfære. Hos Poul Sejr Nielsen indgår vores lærlinge på lige fod med de erfarne kollegaer – vi giver vores lærlinge ansvar, kundekontakt og planlægningsopgaver i deres 4-årige uddannelsesforløb. Det ansvar er med til at sikre en mere komplet og helstøbt VVS montør efter endt uddannelse ligesom lærlingenes hverdag er mere spændende og alsidig.

Læs mere om vores lærlingeprogram her

Udlært kontorelev

Vi ønsker, vores nyudklækkede kontorelev, Lili et stort tillykke med hendes nye titel som kontorassistent med speciale i økonomi.

Lili startede sin ansættelse og uddannelse hos Fredensborg teknik i 2017 og kom til Poul Sejr Nielsen i forbindelse med opkøbet, af Fredensborg Teknik, i 2018.

Hos Poul Sejr Nielsen har vi haft glæden af Lili i vores VVS-serviceafdeling, hvor hun har hjulpet med forskellige administrative opgaver herunder fakturering, afstemning af konti, fakturahåndtering, og meget andet.

Vi er utrolig glade for, at Lili har valgt at fortsætte i vores VVS serviceafdeling de næste 3 måneder.

 

Direktør giver tale Gave kontorelev VVS kontorelev gave

VVS- eller EL-lærling hos Poul Sejr Nielsen

Hos Poul Sejr Nielsen ser vi lærlinge som en nødvendig og uundværlig ressource for vores virksomhed – og branchen som helhed.

Derfor tilbyder vi også lærlinge de bedste forudsætninger for efteruddannelse og specialisere sig internt. At blive lærling hos Poul Sejr Nielsen er grundstenen og første skridt på vejen mod en Poul Sejr Nielsen karriere. Med en læreplads får du mulighed for at udvikle dig fagligt og personligt.

Lærlingeprogram

Vi tilbyder et komplet lærlingeprogram inden for de tekniske fag. Programmet er med til at give dig de kompetencer, der er behov for i en tryg atmosfære. Du indgår på lige fod med dine erfarne kollegaer og er en del af dagligdagen med ansvar, kontakt med kunden, ligesom du selvstændigt planlægger nogle af dine opgaver.

Vi har den bedste sammensætning af eksperter fra både ‘den gamle skole’ og ‘den nye skole’. Vi omfavner erfaring og traditionelt håndværk med entrepreneurship og nye, digitale muligheder. Kun sådan kan vi love vores kunder, at vi altid forener nytænkning med erfaring og dyb brancheforståelse. Vores unge ser helt nye muligheder i det traditionelle, og de er derfor med hele vejen på tværs af opgaver.

Vi har lige nu 28 lærlinge fordelt på vores VVS- og EL afdeling. Læs mere om, hvordan det er at være EL- eller VVS lærling her

  • 1
  • 2

Vi er altid til rådighed - kontakt os

×
Menu
Ring

Ved at bruge hjemmesiden accepterer du brugen af cookies mere information

Cookie indstillingerne på denne hjemmeside er aktiveret for at give dig den bedste oplevelse. Hvis du fortsætter med at bruge hjemmesiden uden at ændre dine cookie indstillinger eller du klikker Accepter herunder, betragtes dette som din accept

Luk