Om os - Nordsjællands største teknikhus

Vi leverer serviceydelser og totalløsninger inden for EL, VVS, ventilation, energioptimering, vedvarende energi, tag og facade.

1956

PSN etableres

250

Medarbejdere

130

Servicebiler

Om os

Vores målsætning er at levere den bedste service og den rette kvalitet. Vi har kompetencer og specialviden som totalleverandør og bidrager til alle led i byggeprocessen – fra projektering til installation og service.

Poul Sejr Nielsen er en af Nordsjællands største teknikentreprenører med ca. 250 medarbejdere og 130 biler på vejene. Vi tilbyder hele teknikpakken og har den samlet under ét tag.

Det er vores vision at være den foretrukne teknikentreprenør i Nordsjælland. Vi vil være kendte for at være serviceminded, innovative, miljøbevidste og levere bæredygtige installationstekniske løsninger i højeste kvalitet.

Vores målsætning er tilfredse kunder. Det får vi ved et tæt, løbende samarbejde med vores kunder og stile mod at levere den bedste service og den højeste kvalitet.

Vores medarbejdere er vores vigtigste aktiv. Derfor har vi fokus på trivsel og kompetenceudvikling. 

Tværfagligt samarbejde 

Hos Poul Sejr Nielsen som nordsjællands største teknikentreprenør er vi kollegaer på tværs af fagområder. Vores størrelse gør, at vi kender hinanden og hinandens kompetencer. Vi kan håndtere det tværfaglige samarbejde på højeste niveau, fordi vi kender hinanden - og taler med hinanden.

Vi er ikke større end, at alle faggrupper taler sammen. Det er netop dét, som sikrer at vores kunder sparer tid, færre processer og bedre økonomi.

Hos Poul Sejr Nielsen vægter det tværfaglige samarbejde højt. Vi er sammensat af teknikere, montører, projektledere, serviceledere, chefer og administrative medarbejdere. Alle arbejder for Poul Sejr Nielsens bedste og er professionelle inden for deres område. Samtlige medarbejdere bidrager til at sikre den gode kundeoplevelse. Dette gøres ved at arbejde fokuseret og arbejde mod en fælles løsning i samarbejde med den enkelte kunde

Om os - Poul Sejr Nielsen

Samfundsansvar

Som nordsjællands største teknikentreprenør er vi bevidste om vores samfundsansvar. Vi viderefører håndværkstraditionerne og de tekniske kompetencer til de yngre generationer. Derfor har vi altid fuld kapacitet af lærlinge, og vi tilbyder et udvidet lærlingeprogram til gavn for den enkelte, virksomheden og branchen som helhed. Pt. har vi 30 lærlinge ansat, og vi ser lærlinge som en nødvendig og uundværlig ressource for vores virksomhed. 

Det er for os i Poul Sejr Nielsen vigtigt at hjælpe mennesker, der står uden for arbejdsmarkedet – uanset årsagen. Derfor har vi indledt et tæt samarbejde med Rudersdal Kommunes Rekrutteringscenter. Her tager vi praktikanter, som er uden for arbejdsmarkedet. Pt. har vi to medarbejdere i praktik.

Samarbejdet med Rekrutteringscentreret har ydermere båret frugt i kraft af, at vi har fastansat en syrisk flygtning, der startede sin karriere internt i Poul Sejr Nielsen som praktikant.

Sponsorater

For Poul Sejr Nielsen er det naturligt at yde støtte til sportsforeninger i nærområdet. Sport forener ikke kun familier gennem generationer, men også mennesker med helt forskellige baggrunde. Derudover aktiverer foreningslivet både børn og ældre, hvilket styrker sundheden, men også det sociale. For os er det vigtigt, at vi aktivt kan gøre en forskel, og støtte der, hvor Familien Danmark er – lokalt i foreninger og klubber.

Pt. har vi aktive sponsorater i 4 forskellige klubber i vores nærområde.

Organisation
NORDSJÆLLANDS STØRSTE TEKNIKENTREPRENØR - PSN

HØJT TIL LOFTET

Hos Poul Sejr Nielsen er der højt til loftet, hvor alle medarbejdere får plads til at kan være sig selv. Vores værdigrundlag er basis for den kultur, vi har udviklet gennem mere end 60 år.

Vi har respekt for hinanden og hinandens arbejde.
Vi har viljen til at løse enhver opgave til aftalt tid og kvalitet.
Vi kan samarbejde på tværs af organisation og faggrænser.
Vi er professionelle i måden vi agerer på, over for vores kunder og samarbejdspartnere.

Hos Poul Sejr Nielsen som nordsjællands største teknikentreprenør er kvalitet ikke kun noget, vi siger. Det er noget, vi udfører.

Miljø og sikkerhed

Miljø, arbejdsmiljø og sikkerhed vurderes igennem hele byggeprocessen, så valg af materialer og arbejdsmetoder er de rigtige og belaster vores medarbejdere og miljøet mindst muligt.

Poul Sejr Nielsen A/S vil spille en aktiv rolle for et bedre arbejdsmiljø. Vores, såvel som andres, medarbejdere skal arbejde i et sikkert og sundt arbejdsmiljø. Derfor lægger vi vægt på det forebyggende arbejde og på at have den rette udrustning og bedste redskaber til opgaverne. God planlægning betyder alt.

Trivsel er et fælles ansvar. Et godt psykisk arbejdsmiljø er vigtigt og er med til at skabe en god arbejdsplads og en god dag på jobbet. En medarbejder, der føler sig godt tilfreds, udfører også et godt stykke kvalitetsarbejde.

Kvalitetssikring

Vores kvalitetssikringssystem lever op til retningslinjerne i ISO 9001. Den er en naturlig og integreret del af vores entreprise- og serviceopgaver.

Det er Poul Sejr Nielsens kvalitetsmålsætning, at vores ydelser opfylder kundens forventninger. Det er også vores målsætning, at vi altid lever op til gældende lovgivning og standarder. Vi opfylder vores målsætning ved at benytte de retningslinjer og procedurer, vi har sat op i vores kvalitetssikringssystem.

Poul Sejr Nielsens historie

1956 Poul Sejr Nielsen, født i 1928 og uddannet blikkenslager, løser næringsbrev og starter som selvstændig indenfor VVS- og blikkenslagerarbejde sammen med sin kone på Tværvej i Virum.

I løbet af få år vokser forretningen. De mange nye familier og parcelhuse i området skal have udført VVS- og blikkenslagerarbejde. Poul Sejr Nielsen får hurtigt et godt ry for pålideligt arbejde og god service.

1960’erne og 70’erne er en periode med mange opgaver som fast samarbejdspartner for blandt andet typehusfirmaet Svanenflügel og senere også Bülow & Nielsen.

Poul Sejr Nielsen arbejder i det meste af Nordsjælland og Storkøbenhavn, hvor husbyggerier giver god beskæftigelse i disse år. Poul Sejr Nielsen får samtidig fodfæste på projektmarkedet. De første store opgaver er blik- og VVS-entrepriser ved renoveringen af bl.a. Nykredits store kontorejendom på Otto Mønsteds Plads i København samt Illums ejendom på Strøget.

1975 beskæftiger Poul Sejr Nielsen 65 mand og er en af Nordsjællands største og mest anerkendte VVS- og blikkenslagerfirmaer.

Samme år etableres en serviceafdeling. Afdelingen skal hjælpe de mange private og erhvervskunder med service og vedligeholdelse af VVS-installationer og blikkenslagerarbejde.

1984 flytter Poul Sejr Nielsen til Klintehøj Vænge i Birkerød, hvor firmaet fortsat har kontor, værksted og lager.

1994 ønsker Poul Sejr Nielsen at trække sig tilbage. Han sælger firmaet til sønnen Ole og to betroede medarbejdere, Jørn Rüsz og Asger Bonnichsen.

2006 Poul Sejr Nielsen fejrer 50-års virksomhedsjubilæum.

2011 Michael Madsen og Peter Bentsen overtager virksomheden fra Ole Sejr Nielsen, Jørn Rüsz og Asger Bonnichsen. Michael Madsen bliver Administrerende Direktør, mens Peter Bentsen varetager blikkenslagerforretning og bliver Direktør for Tag & Facade.

På baggrund af et ønske om at kunne tilbyde alle tekniske installationer etableres Poul Sejr Nielsen EL sammen med Autoriseret Elinstallatør, Mikkel Gulbæk. Poul Sejr Nielsen EL udfører alle typer opgaver for både private og erhvervskunder. Poul Sejr Nielsens kompetencer favner nu blik, VVS og EL – og vi udfører både service og tværfaglige entrepriseprojekter.

2016 Poul Sejr Nielsen fejrer 60-års virksomhedsjubilæum.

2018 Poul Sejr Nielsen køber Fredensborg Teknik A/S, som siden 1978 har serviceret sjællandske kunder med VVS, blikkenslagerarbejde og teknisk isolering. Med opkøbet tæller Poul Sejr Nielsen over 170 medarbejdere.

2019 Som en del af Poul Sejr Nielsen Tag & Facade etableres Profilsalg.dk, der producerer alle former for bygningsprofiler og inddækninger i zink, aluminium og kobber.

For at styrke kvaliteten af det arbejde der leveres samt sikre et trygt og sundt arbejdsmiljø, ansætter Poul Sejr Nielsen Per Wehnert som Kvalitets- & Arbejdsmiljøchef. Formålet er at videreudvikle og ajourføre vores kvalitetssikringssystem samt at styrke de interne processer, ved at vi i samarbejde skaber en endnu bedre struktur på tværs af virksomheden.

2020 I 2019 vandt Poul Sejr Nielsen en 8-årig rammeaftale med Næstved Fjernvarme, og med afsæt i denne aftale åbnes der en ny afdeling på Fabriksvej 20, hvorfra vi kan tilbyde vores kompetencer indenfor VVS lokalt i Næstved.

2021 Poul Sejr Nielsen køber Erik Nielsen VVS A/S, som siden 1998 har serviceret kunder med blikkenslagerarbejde, energioptimeringer samt VVS-service fra hovedsædet i Hillerød. Med opkøbet styrkes serviceforretningen og engagementet i Hillerød, ligesom medarbejderstaben udvides med samtlige 18 medarbejdere fra Erik Nielsen VVS A/S.

Med købet af Erik Nielsen VVS A/S når Poul Sejr Nielsen en vigtig milepæl; serviceforretningen, der fokuserer på drift og vedligeholdelse til private, boligforeninger og erhverv på hele Sjælland, udgør nu mere end 50 procent af virksomhedens samlede omsætning.

I samarbejde med erhvervsskolen, U/NORD, udvikler Poul Sejr Nielsen en læresvendeuddannelse, med det formål at klæde vores svende på til at uddanne vores lærlinge endnu bedre. Det første hold, bestående af 15 svende, gennemfører uddannelsen og modtager deres læresvendecertifikater.

Samme år modtager Poul Sejr Nielsen Rudersdal Kommunes Erhvervspris for vores kontinuerlige fokus på social ansvarlighed, herunder vores lærlingeakademi, vores arbejde med flygtninge samt vores arbejde med mennesker, der af en eller anden grund står uden for arbejdsmarkedet.

2022 Med et ønske om at gå forrest for at optimere erhvervsuddannelserne indenfor VVS, blik og EL ansætter Poul Sejr Nielsen en dedikeret Uddannelses- & Lærlingeansvarlig, Annemette Ottesen. Annemette skal her stå i spidsen for at drive og videreudvikle det interne uddannelsesakademi, PSN-akademiet, som samlet set består af vores lærlingeakademi, vores mentorordning samt efteruddannelse og certificering af vores montører og funktionæransatte.

Vi er altid til rådighed - kontakt os

Tag & Facade - Birkerød
Entreprise og Salg & Marketing - Birkerød
Følg os
Autoriseret Installatør
Eliteleverandør
Erhvervspris 2020 - Rudersdal Kommune - Poul Sejr Nielsen
VE-certificering
×
Menu