Varmepumpe

Uanset om du overvejer en luft til vand varmepumpe eller jordvarmepumpe, sørger vi for alt lige fra levering, til montering og installation

Installation og montering af varmepumpe

Hos Poul Sejr Nielsen har vi interesse i at gøre det nemt for dig. Vi sørger for alt lige fra levering, til montering og installation – naturligvis i samråd med dig.

Med en varmepumpe er du garanteret et økonomisk og miljøvenligt alternativ til et oliefyr. Oliefyr må desuden ikke længere installeres i nye huse, medmindre der ikke er andre egnede alternativer.

Vi arbejder med to typer varmepumper: Luft til vand varmepumpe og jordvarmepumpe.Skift fra oliefyr

Skift fra gasfyr

Skift fra elvarme

Skift fra pillefyr

Hvordan fungerer en varmepumpe?

Varmepumpen fungerer hele året og indsamler varme både sommer og vinter, også når temperaturen er lav udenfor. Jorden og luften indeholder store mængder energi, som kan udnyttes af varmepumpen til opvarmning af boligen og brugsvand.

Varmepumpen bruger el for at opvarme huset, men bruger du eksempelvis elradiatorer, som din primære varmekilde, kan du opnå en besparelse på mellem 30% og 50% af dit nuværende elforbrug. Omregnes dette til en gennemsnitlig husstand i Danmark, vil denne besparelse være på op til 10.000 kr.

Rådgivning

Varmepumpen består af en ude- og en indedel. Har du besluttet dig for en varmepumpeløsning, vil det være en rigtig god idé at tage os med på råd. Vi kan rådgive og hjælpe dig med den ideelle placering af varmepumpens ude- og indedel. Vi hjælper med rådgivning i alle typer af projekter - både de store og de små.

Hos Poul Sejr Nielsen er vi VE-certificerede i varmepumper. Certificeringen betyder, at vores kompetencer indenfor korrekt installation af varmepumper er dokumenterede - det er din sikkerhed for at få størst muligt udbytte af din VE-installation. Læs mere om VE-ordningen her.

VE-certificering varmepumper -

Luft til vand varmepumpe

Luft til vand-varmepumpen omdanner energien i udeluften til rumvarme og varmt brugsvand. Luft til vand-varmepumpen er forbundet med varmesystemet i din bolig, som forsyner dig med varme i radiatorer og varmt vand i hanerne via varmtvandsbeholderen. Varmepumpen drives af el og leverer cirka 3,5-5 gange så meget varme, som den bruger i el. Derfor er luft til vand-løsningen både et økonomisk men også et miljømæssigt alternativ til olie eller gasfyret.

Luft til vand varmepumpe pris inkl montering

Tilbagebetalingstiden på en luft til vand varmepumpe inkl montering er typisk under 10 år. Tilbagebetalingstiden afhænger dog af, hvor godt isoleret dit hus er. En luft til vand varmepumpe er billigere at etablere end eks. en jordvarmepumpe. Med en luft til vand varmepumpe undgår du også at få gravet hele haven op.

Hos Poul Sejr Nielsen vil du altid få et tilbud på luft til vand varmepumpe pris inkl montering.

Jordvarmepumpe

Jorden opsamler og akkumulerer sommerens varme. Uanset årstiden vil der altid være varme i jorden, som en jordvarmepumpe kan udnytte.
Når dit nye jordvarmeanlæg skal etableres, graver vi ned til frostfri dybde, hvorefter vi lægger et rørsystem. Hvor langt rørsystemet og dermed hvor stort jordvarmeanlægget skal være afhænger af dit forventede varmeforbrug.


Når rørsystemet er nedpløjet, påføres det væske. Når væsken cirkulerer, overføres der varme fra jorden til husets varmeanlæg vha. din jordvarmepumpe. Du får dermed varme dit gulvvarmeanlæg eller radiatorer, netop som du plejer.

Luft til luft varmepumpe

En luft til luft varmepumpe er en apparat, der trækker varmeenergi ud af udeluften og overfører den til indeluften for at opvarme dit hjem. Den består af en udedel, der indeholder en kompressor og en fordamper, og en indedel, der blæser den varme luft ind i rummet. Varmepumper kan også fungere som aircondition-enheder ved at omvendt processen og trække varme ud af indeluften og kaste den ud.

Kontakt os for at høre, hvordan vi kan hjælpe dig

 • Hvad drejer din henvendelse sig om?

Vigtigt at vide om køb af varmepumpe

Gastech energi varmepumpe

Samarbejde med de bedste leverandører

Hos Poul Sejr Nielsen har vi et samarbejde med Gastech energi om levering af varmepumpeløsinger.

Fordelene ved Gastechs produkter ELCO og CTC luft til vand varmepumper er:

 • Levetiden er typisk 20 år
 • Tilbagebetalingstid på under 10 år
 • Varmebesparelse på op til 65% sammenlignet med ældre olie/gas-fyr
 • Billigt alternativ til jordvarmepumpe
 • Opvarmer dine radiatorer eller vandbåren gulvvarme samt brugsvand

Tryghedsaftale

Vælger du en luft til vand varmepumpe gennem os, har du mulighed for at tilkøbe en tryghedsaftale hos Gastech. Tryghedsaftalen totalsikrer dig mod uforudsete udgifter til driften af din varmepumpe i op til 15 år

En tryghedsaftale dækker:

 • Periodisk eftersyn hvert år
 • Gratis serviceeftersyn
 • Arbejdsløn/kørsel
 • Gratis reservedele
 • Efterfyldning af sprit og Glykol (ekskl. Væske)

Inden installation

Inden du får installeret din luft til vand varmepumpe, skal du bl.a. tage stilling til placering, strømtilførsel og de kommunale krav.

I det følgende får du en kort gennemgang af, hvad du bør have klargjort inden VVS-montøren kommer, hvor det optimale sted er at placere din luft til vand varmepumpe samt hvem du bør kontakte inden installationen finder sted.

Da en varmepumpe består af en ude og indedel samt skal installeres af en autoriseret installatør, skal du være opmærksom på følgende:

 • Du skal have en 230V stikkontakt med jord i nærheden
 • Der skal være en lovlig strømforsyning inden for 2 meter fra indedelen af din luft til vand varmepumpe
 • Din luft til vand varmepumpe skal tilsluttes et HPFI B relæ, bimåler samt CEE-stik
 • Der skal være et fast og stabilt underlag for udedelen
 • Der skal være etableret et afløb eller dræn under varmepumpens udedel

Hvad er det bedste tidspunkt at få installeret en varmepumpe?

Du kan få lavet en installation af varmepumpe hele året. Selve installationen kan vare op til 1-2 dage, og det er ikke muligt at opvarme din bopæl under installationen.  Derfor anbefaler vi at få den installeret i løbet af sommeren.

Hvor skal din luft til vand varmepumpe placeres?

Både inde- og udedelen kan fylde meget. Derfor er det vigtigt, at du tænker over, hvor du gerne vil have dem placeret. Størrelsen afhænger naturligvis af, hvor stor en luft til vand varmepumpe du har brug for. Normen er at indedelen eller varmtvandsbeholderen fylder mellem 0,5 – 2 meter i højden og 0,5 – 1 meter i dybden. Som oftest placeres varmtvandsbeholderen i en kælder eller bryggers.

Det er også vigtigt at være opmærksom på at udedelen kan larme under belastning. Det er derfor ikke en god idé at placere udedelen lige op af et soveværelsesvindue.

Under installation

Vi anbefaler at montering af din luft til vand varmepumpe foretages af en autoriseret VVS’er. Så er du sikret de bedste betingelser.

Her kan du læse, hvordan din luft til vand varmepumpe monteres. Vi gennemgår hele installationen, så du nemt og overskueligt kan se processen:

Step 1 - boring af hul

Det første step er at bore et hul i væggen ind til rummet, hvor varmtvandsbeholderen skal placeres. Det er igennem dette hul, at der senere skal trækkes rør fra luft til vand varmepumpen til varmtvandsbeholderens tilslutning.

Step 2 - Montering af luft til vand varmepumpe på husets yderside

Din luft til vand varmepumpe skal løftes fra jorden. Du kan med fordel have lagt fliser eller andet stabilt underlag, inden vvs-montøren kommer.

Step 3 - din luft til vand varmepumpe forbindes til din varmtvandsbeholder

Nu er det tid til at der trækkes rør fra varmepumpen til varmtvandsbeholderens tilslutning. Herefter kan energien fra luften, ved hjælp af en kompressor, omdannes til varme. Det perfekte resultat opnås, hvis afstanden mellem ude- og indedelen højst er 7 meter. Hvis ’transportvejen’ bliver for lang af den varme luft, vil varmen ikke kunne udnyttes optimalt.

Step 4 - den opvarmede luft bruges til at opvarme vandet i husets varmesystem

Når luft til vand varmepumpen opvarmer luften, videregives varmen til vvs-installationerne i huset samt radiatorer og gulvvarme, hvis dette er installeret.

Du får mest ud af luft til vand varmepumpe, hvis dit hus er godt isoleret.  Dette skyldes at fremløbstemperaturen på vandet, der opvarmer boligen, ikke er nær så høj som ved andre varmekilder (eks. Gasfyr).

Montering af luft til vand varmepumpe er mere kompleks end eks. Montering af luft til luft varmepumpe, da der også skal monteres en varmtvandsbeholder.  Det er dog noget lettere at montere luft til vand varmepumpe end jordvarme, som skal have jordvarmeslanger gravet i jorden.

Service og vedligehold

Lovpligtigt årligt serviceeftersyn

En varmepumpe er stort set vedligeholdelsesfri. Det er dog en god idé at få foretaget et årligt serviceeftersyn af en uddannet servicemontør. Hvis pumpen ikke vedligeholdes, vil dens effekt falde og strømforbruget stige.

Hos Poul Sejr Nielsen, har vi et tæt samarbejde med Gastech Energi, som tilbyder serviceaftaler til de varmepumper vi installerer. Serivceaftalen omfatter et årligt lovpligtigt eftersyn af din varmepumpe. Eftersynet er vigtigt, da din nye varmepumpe indeholder kølemiddel, som skal vedligeholdes for at din varmepumpe holder i mange år.

Tryghed og høj kvalitet

Hvis din varmepumpe går ned, kan Gastech levere hurtig hjælp. Kan du ikke hjælpe dig telefonisk, har de servicemontører i hele landet, som altid har de mest gængse reservedelen til din varmepumpe i bilen.  Med en serviceaftale, er det gratis at tilkalde dem. Du betaler kun for eventuelle reservedele.

Deres telefoner er åbne fra kl. 730-22 i fyringssæsonen. Har du akutte problemer og ringer inden kl. 19.30, sender de en servicemontør samme dag.

Overvågning

Har din varmepumpe driftsproblemer og er den tilkoblet internettet og deres servicecentral, kan Gastech Energi løse problemerne via internettet, uden at forstyrre dig.  

Vi er altid til rådighed - kontakt os

Kontaktinformation

Hovedkontor - Birkerød
Kontor - Næstved

Afdelinger Birkerød

Tag & Facade
VVS-Entreprise, EL, Salg & Marketing

Kompetencer

×
Menu
Ring