Priser

 • Servicebesøg:

  kr. 1.200,00 ekskl. moms

  Servicebesøg er den mindste takst som vi fakturerer for opgaver som tager mindre end 1 time inkl. kørsel. Vær specielt opmærksom på, at uanset om opgaven tager 5 minutter eller 1 time af udføre faktureres der et servicebesøg.

 • Opstartsgebyr på timelønsarbejde, pr. sag:

  kr. 354,00 ekskl. moms

  Dækker omkostninger til faktureringspersonale, servicekoordinatorer, telefonsystem, faktureringssystem, bogholderifunktioner, økonomisystemer, kontorartikler, tilbudsgivning, revision o. lign.

 • Lærling, pr. time :

  kr. 345,00 ekskl. moms

  At uddanne fremtidens arbejdskraft er et samfundsansvar. Derfor kan du også opleve at der kommer både en montør, samt en lærling ud på din opgave. Det kan derfor forekomme at der er faktureret for lærlingen. Det er uanset om arbejdet udføres på en stor eller lille opgave, da det er vigtigt at vores lærlinge bliver uddannet på alle typer opgaver. Hvis lærlingen kører selvstændigt, tillægges alle timer servicevogn.

 • Montør, pr. time :

  kr. 641,00 ekskl. moms

  Dækker omkostningen til montøren og faktureres pr. påbegyndte ½ time. Der faktureres fra montøren kører fra foregående opgave, og indtil han har afsluttet arbejdet hos kunden - herunder også eventuel kørsel til grossist, genbrugsplads og tilsvarende. Alle timer tillægges servicevogn.

 • Tekniker, pr. time:

  kr. 885,00 ekskl. moms

  En tekniker med specielle kompetencer som løser opgaver som en montør ikke kan. Det kan b.la. være fejlfinding, måling, indregulering, brand- og sikringsopgaver og tilsvarende opgaver. Faktureres pr. påbegyndte ½ time. Alle timer tillægges servicevogn.

 • Værkstedstime:

  kr. 1.100,00 ekskl. moms

  Dækker omkostningen til arbejde udført på vores værksted inkl. brug af maskiner. Det kan være klippe-, bukke- og loddeopgaver. Klargøring og tillavning af taghætter, kanter, lister og lign.

 • Servicevogn, pr. time:

  kr. 107,00 ekskl. moms

  Dækker omkostninger til leasing/køb af servicevogn, abonnementer til montør/tekniker, ordrestyrings abonnement, telefon- og dataabonnement, indkøb og vedligeholdelse af værktøj, materialelager i servicevognen, forsikringer, energiomkostning, service, dæk og tilsvarende.

 • Overtid, montør pr. time:

  kr. 316,00 ekskl. moms

  Tillæg på montør og teknikertime ved arbejde uden for normal arbejdstid. Faktureres pr. påbegyndte ½ time.

 • Overtid, lærling pr. time:

  kr. 238,00 ekskl. moms

  Tillæg på lærlinge ved arbejde uden for normal arbejdstid. Faktureres pr. påbegyndte ½ time.

 • Montør udkald (Vagtudkald) :

  kr. 2.080,00 ekskl. moms

  Dækker omkostninger til rådighedsbeløb, opstart og udkørsel. Der køres som udgangspunkt kun på akutte og uopsættelige opgaver som indebærer risiko for skade på bygninger eller mennesker. Der er ikke indeholdt timer og servicevogn i prisen på udkaldet.

 • Montør timer på vagtudkald, pr. time:

  kr. 1.124,00 ekskl. moms

  Timeafregningspris for timer på vagtudkald. Der faktureres pr. påbegyndte hele time og der afregnes fra vagtmontøren påbegynder omklædning, og indtil vagtmontøren er retur på sin hjemadresse og omklædt. Alle timer tillægges servicevogn.

 • Tillæg for montering af kundens egne indkøbte materialer pr. time:

  kr. 316,00 ekskl. moms

  Dækker timeprisen ved montering af kundens egne varer. Der faktureres pr. påbegyndte time. Det er ikke muligt at få et tilbud på montering af egne produkter og varer.

 • Strakslevering af materialer, pr. levering :

  kr. 240,00 ekskl. moms

  Dækker omkostningen til fastbox, kvik- og/eller strakslevering fra grossist/leverandør til opgavens løsning.

 • Miljø- og hjælpematerialer - El- og VVS:

  7 % af fakturabeløbet

  Dækker almindelig affaldshåndtering, emballage- og energitillæg, lovpligtig kvalitetssikring samt diverse hjælpematerialer. Faktureres på alle opgaver. Der faktureres max. kr. 500,00 ekskl. moms pr. opgave.

 • Miljøtillæg - Tag & Facade:

  5 % af fakturabeløbet

  Dækker almindelig affaldshåndtering, emballage- og energitillæg.

 • Engangsgebyr for bortskafning af materialer til genbrugsstation:

  kr. 215,00 ekskl. moms

  Dækker engangsomkostning for adgang til genbrugsplads.

 • VVS-tjek, af lejlighed eller 1-familieshus på maksimalt 2 etager:

  kr. 2.250,00 ekskl. moms
 • El-tjek, af lejlighed eller 1-familieshus på maksimalt 2 etager:

  kr. 1.850,00 ekskl. moms

  EL- og VVS-tjek i flerplans villaer, større ejendomme eller industri faktureres efter nærmere aftalt pris. Kontakt os på tlf. 45 81 55 77.

 • Skaffevaregebyrer fra grossister og leverandører viderefaktureres til slutbruger og tillægges 20% i administrationsgebyr:

 • Specialværktøj, måleudstyr o. lign. faktureres efter forbrug:

  Dækker omkostningen til indkøb, vedligeholdelse og håndtering af alle større, dyrere eller tungt vedligeholdelseskrævende værktøjstyper

 • Parkering faktureres efter forbrug og tillægges 20% i administrationsgebyr:

HOVEDKONTOR - BIRKERØD
Klintehøj Vænge 7, 3460 Birkerød
Tlf. 45 81 55 77

TAG & FACADE - BIRKERØD
Blokken 23C, 3460 Birkerød

KONTOR - NÆSTVED
Fabriksvej 20, 4700 Næstved
Tlf. 55 77 77 55

ENTREPRISE OG SALG & MARKETING - BIRKERØD
Blokken 19, 3460 Birkerød

Vi er altid til rådighed - kontakt os

Kontaktinformation

Hovedkontor - Birkerød
Kontor - Næstved

Afdelinger Birkerød

Tag & Facade
VVS-Entreprise, EL, Salg & Marketing

Kompetencer

×
Menu
Vagttelefon
Ring