Entrepriser

Hos Poul Sejr Nielsen har vi en mangeårig tradition for at udføre alle entrepriseformer inden for vores fagområder; EL, VVS og BLIK

Nordsjællands største teknikhus

Vi ved, at de bedste resultater kommer af et godt projektforløb. Derfor arbejder vi nøje med planlægning af forløbet. Vi udarbejder individuelle projektforløb, så vi sikrer, at vi altid matcher netop dit projekt, og vi håndterer det tværfaglige samarbejde og koordineringen in-house til gavn for dig.

Hastighed, faglighed og kvalitet har ligeledes stor betydning for din helhedsoplevelse af os som partner. Derfor udfører vi ikke kun beregninger på den enkelte EL-, VVS-, BLIK eller ventilationsløsning. Vi ser på den samlede opgave – det er din garanti for optimering af tid og ressourcer.

Vi kan hjælpe med:

Stærkt tværfagligt samarbejde

Uanset om det er en større renovering af varmecentraler eller teknikrum i boligselskaber, ejer- og andelsforeninger eller et nybyggeri, er processen den sammen.

For at sikre et succesfuldt projekt er det af afgørende betydning at det rigtige hold sættes. Vi lytter til dine behov og lægger i samarbejde med dig en plan for forløbet. Herefter samler vi de nødvendige kompetencer i ét slagkraftigt projekthold med udvalgte medarbejder skræddersyet til dit og projektets behov.

Med Poul Sejr Nielsen som samarbejdspartner bliver dit arbejde udført af kompetente, ansvarlige og kvalitetsbevidste projektledere og håndværkere, som medvirker til en succesfuld gennemførsel af dit projekt.

Beboerhåndtering i renoveringssager

I projekter med beboerhåndtering er gode beboerrelationer afgørende for forløbet. Vi kan bidrage med vores mangeårige erfaring på området. Vi sætter beboerne i centrum, og sørger for inddragelse tidligt i processen, så beboerne føler, at der bliver lyttet og taget hensyn til deres ønsker.

Under renoveringsopgaver er det dertil vigtigt for beboerne, at der løbende bliver kommunikeret for at sikre, at der ikke opstår uklarheder eller utryghed undervejs. Vores medarbejdere er uddannede i og har erfaring med at håndtere denne type af informationsarbejde, der bidrager til en god, konstruktiv og optimalt projektforløb.

Én kontaktperson

Vi samler ansvaret for kommunikationen mellem dig og os hos én ansvarlig projektleder. Det betyder, at du som kunde vil opleve en lethed i kommunikationen samt en kvalificeret og ensartet håndtering af byggemøder, ændringer i projektet, dialoger om teknik og optimeringer på tværs af fagområder.

Vi hjælper dig godt på vej

Opgaver, der indeholder flere fagdiscipliner, kræver projekteringsmæssig styring og ledelse. Det er vores erfaring, at mange projekter skal kvalificeres yderligere før og efter udbudsfasen. I disse faser bidrager Poul Sejr Nielsen med afklaringer, løsningsforslag samt prissætning.

Med en totalløsning hos Poul Sejr Nielsen sikrer vi dig, at projektet overholder tidsplanen, at du får et højt informationsniveau samt økonomiske fordele, når vi håndterer hele projektet. For at kunne garantere dig den bedste økonomiske, driftssikre og mest bæredygtige energiløsning bliver vores medarbejdere løbendeefteruddannet, så vi matcher udviklingen og dine behov.

TEKNOLOGI

Vi anvender den nyeste teknologi med CAD/CAM og REVIT - Magicad værktøjer og den direkte sammenhæng mellem 3D modeller og vores egenproduktion

Skal vi også hjælpe dig? Kontakt os her

  • Hvad drejer din henvendelse sig om?

Referencer fra bygherre/samarbejdspartnere

Jean Honoré, Projektleder
Høje Tåstrup Fjernvarme a.m.b.a.

”Som daglig samarbejdspartner oplever vi, at Poul Sejr Nielsen er en god og løsningsorienteret samarbejdspartner – både på udførende og ledelsesmæssigt plan. Vi kan se, at Poul Sejr Nielsen tager koordinering og samarbejde med vores kunder seriøst, hvilket også er et vigtigt parameter i dagligdagen. Poul Sejr Nielsen er en god og stabil virksomhed med de fornødne kompetencer til at løse opgaver af denne karakter, og vi er meget tilfredse med samarbejdet.”

Vi er altid til rådighed - kontakt os

Kontaktinformation

Hovedkontor - Birkerød
Kontor - Næstved

Afdelinger Birkerød

Tag & Facade
VVS-Entreprise, EL, Salg & Marketing

Kompetencer

×
Menu
Vagttelefon
Ring