Solbjerg Have

Storentreprise, VVS, ventilation & blikkenslagerarbejder

Entrepriseform
Storentreprise
Fag
VVS, ventilation & blikkenslagerarbejder
Kunde
Adserballe & Knudsen A/S
Bygherre
Frederiksberg Forenede Boligselskaber, Frederiksberg Kommune c/o KAB
Ingeniør
Wissenberg A/S
Arkitekt
Arkitema Architects
Periode
2018-2020
Entreprisesum
36.000.000 kr.

Om projektet

Solbjerg Have er et bevaringsværdigt og prisbelønnet byggeri opført i 1970’erne. Bebyggelsen består af tre boligblokke med i alt 407 lejemål, ældreboliger, beskyttede boliger samt en daginstitution.

På projektet har Poul Sejr Nielsen varetaget både VVS-, ventilations- og blikkenslagerarbejder. Arbejdet omfattede bl.a. renovering af klimaskærm - herunder renovering af tage, tagterrasser, kuldebroisolering og asbestsanering. Vores blikkenslagere har desuden udskiftet tagrender, nedløbsrør, taghætter samt terrasse- og altanafvanding.

Vi har bl.a. varetaget udskiftningen af alle de eksisterende vand- og afløbsinstallationer på badeværelser og i køkkener samt udskiftet al sanitet og alle blandingsbatterier. Energirenoveringen indebar desuden opgradering af varmesystemet fra et 1-strengs- til 2-strengsanlæg samt etablering af nye energimålere. Herudover er bebyggelsens varmecentraler energirenoveret, ligesom fjernvarmeledninger i krybekælder og terræn er udskiftet. Indenfor ventilation har vi desuden etableret decentrale komfortventilationsanlæg i samtlige boliger, hvilket bidrager til et bedre indeklima.

Den direkte beboerkontakt er et vigtigt parameter, når vi renoverer. Mens renoveringsarbejde er hverdag for os, vil det være en helt ny situation for beboerne. Især når beboerne bliver boende, imens arbejdet foregår, kan situationen opleves stressende og hektisk. Det er derfor vigtigt for os, at beboerne føler, at der bliver lyttet og taget hensyn til deres ønsker. Selvom hovedentreprenøren, på dette projekt, stod for beboerhåndteringen, dvs. varslinger, koordinering, mm., er det vores montører, der har haft den direkte beboerkontakt. Her er Poul Sejr Nielsens tilgang til beboerhåndtering og opførsel i private hjem fulgt.

Vi er altid til rådighed - kontakt os

Kontaktinformation

Hovedkontor - Birkerød
Kontor - Næstved

Afdelinger Birkerød

Tag & Facade
VVS-Entreprise, EL, Salg & Marketing

Kompetencer

×
Menu
Vagttelefon
Ring