Grøndalsvængets Skole

Storentreprise, VVS, blikkenslager
Entrepriseform
Storentreprise
Fag
VVS, Blikkenslager
Kunde
Jakon A/S
Bygherre
Københavns Kommune
Ingeniør
Jørgen Nielsen A/S
Arkitekt
JJW Arkitekter A/S
Periode
2016-2018
Entreprisesum
10.000.000 kr.

Om projektet

Grøndalsvængets Skole er en københavnsk byskole, opført i 1929. I forbindelse med en nødvendig kapacitetsudvidelse har skolen gennemgået en gennemgribende helhedsrenovering og ombygning, som har fordoblet skolens areal fra 5.000 til 10.000 kvm. Skolen er blevet udvidet med to nye bygninger, og med kapacitetsudvidelsen er skolen gået fra to til tre spor, ligesom der er skabt 112 nye fritidshjemspladser for skolens børn.

På projektet har Poul Sejr Nielsen varetaget både VVS- og blikkenslagerarbejder. Her har vi bl.a. varetaget energirenovering af hovedbygningen, hvor der er installeret nye, behovsstyrede ventilationsanlæg, som har forbedret indeklimaet i klasselokalerne. Herudover har vi monteret VVS-installationerne i samtlige lokaler i de to nye bygninger, ligesom vi har etableret ny installation for varmt og koldt brugsvand samt varetaget ny varmeinstallation. Ydermere har vi etableret et komplet afløbssystem samt udskiftet faldstammer.

Vores blikkenslagere har udført 4.500 kvm falset aluminiumstag, der giver skolens tag et elegant udtryk. Herudover har vi etableret nye tagrender, nedløb og inddækninger. Alle tagprofiler og inddækninger er produceret på vores eget værksted, som er indrettet med de mest moderne maskiner til klipning, bukning og bearbejdning af zink, kobber og aluminium.

Projektet har stået på, mens skolen har været i fuld drift. Dette er muliggjort gennem tæt samarbejde mellem henholdsvis skolens daglige brugere, bygherre, rådgiver og øvrige samarbejdspartnere på projektet. At skolen har været i fuld drift under projektets udførsel, har stillet særligt store krav til vores arbejde, idet der har skulle tages særlige hensyn til skolens daglige brugere. Således har der været stort fokus på bl.a. oprydning og på at mindske støjgener, så vi ikke unødigt har forstyrret den igangværende undervisning.

 • Grøndalsvængets Skole - renovering og ombygning - Poul Sejr Nielsen
 • Grøndalsvængets Skole - renovering og ombygning - Poul Sejr Nielsen
 • Grøndalsvængets Skole - renovering og ombygning - Poul Sejr Nielsen
 • Grøndalsvængets Skole - renovering og ombygning - Poul Sejr Nielsen
 • Grøndalsvængets Skole - renovering og ombygning - Poul Sejr Nielsen
 • Grøndalsvængets Skole - renovering og ombygning - Poul Sejr Nielsen

  Vi er altid til rådighed - kontakt os

  Kontaktinformation

  Hovedkontor - Birkerød
  Kontor - Næstved

  Afdelinger Birkerød

  Tag & Facade
  VVS-Entreprise, EL, Salg & Marketing

  Kompetencer

  ×
  Menu
  Vagttelefon
  Ring