Bellahøj skole

Fagentreprise, VVS
Entrepriseform
Fagentreprise
Fag
VVS
Kunde
NCC
Bygherre
Københavns Kommune
Ingeniør
Niras A/S
Arkitekt
Kant Arkitekter A/S
Periode
2018-2020
Entreprisesum
7.500.000 kr.

Om projektet

Bellahøj Skole kapacitetsudvides med et ekstra spor i en ny udskolingsbygning. Det nye spor skal inkludere basislokaler, auditorium, stor idrætssal, fællesrum, mm. Der anlægges et udeareal med løbe- og boldbane. Bellahøj Skole får med dette projekt en udskolingsbygning med i alt 112 fritidspladser. Skolens idrætsprofil understøttes dermed samtidig med, at den eksisterende skole helhedsrenoveres.

Projektet er udfordrende, da skolen er bevaringsværdig og i fuld drift under hele perioden. Dette stiller store krav til bl.a. oprydning, da der skal tages særlig hensyn til børnene. Men det stiller også store krav i forhold til, at vi skal tage ekstra højde for støj, når vi renoverer – så vi ikke forstyrrer den igangværende undervisning.

I forbindelse med kapacitetsudvidelsen står Poul Sejr Nielsen for renoveringen af fagfløjene og klasselokalerne. På fagfløjene etablerer vi gasinstallationer og vandinstallationer, som skal erstatte de eksisterende faciliteter på skolen. De nye faciliteter er med til at styrke den nuværende undervisning og bidrager til, at eleverne har mulighed for at udføre eksperimenter i lokalerne. Som et andet led i kapacitetsudvidelsen har vi renoveret omklædningsrummene, radiatoranlæggene og varmecentralen.

Modsat mange andre projekter, som vi har udført, installeres der ikke en varmtvandsbeholder til forsyning af hhv. pige- og drengeomklædningsrummene. Derimod opsættes der buffertanke, der skal levere varmtvandsforsyningen. Buffertanken indeholder varmeanlægsvand fremfor brugsvand, hvilket giver mulighed for at gemme overskud til senere. Med buffertanken forøges udbyttet, hvilket er en fordel for Bellahøj Skole.

 • Bellahøj Skole
 • Bellahøj Skole
 • Bellahøj Skole

  Vi er altid til rådighed - kontakt os

  Kontaktinformation

  Hovedkontor - Birkerød
  Kontor - Næstved

  Afdelinger Birkerød

  Tag & Facade
  VVS-Entreprise, EL, Salg & Marketing

  Kompetencer

  ×
  Menu
  Vagttelefon
  Ring