ABA anlæg

Poul Sejr Nielsen er din partner inden for ABA-anlæg i Nordsjælland og Storkøbenhavn. 

ABA-installatør i Nordsjælland og Storkøbenhavn

Poul Sejr Nielsen er din ekspert indenfor ABA-anlæg i Nordsjælland og Storkøbenhavn. Vi er certificeret ABA-installatør hos DBI – Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut. Med certificeringen er vi godkendt til projektering, installation, service og vedligeholdelse af ABA anlæg.

Hos Poul Sejr Nielsen forstår vi vigtigheden af hurtig handling. Hurtig handling mindsker risikoen for alvorlige brandskader. Poul Sejr Nielsen er derfor certificeret installatør af ABA anlæg, som er et effektivt og pålideligt system til brandalarmering. Vi udfører projektering, installation, service og vedligeholdelse af ABA anlæg i hele Nordsjælland og København.

 

Skulle der opstå røg- eller brandudvikling i ejendommen, vil et ABA anlæg automatisk alarmere brandvæsenet til udrykning. På den måde undgår man forsinkende mellemled, hvilket i sidste ende kan reducere risikoen for alvorlige personskader og skader på vigtige værdier.

Giv os et kald

Dan Poulsen  - Servicekoordinator - Poul Sejr Nielsen
Dan Poulsen
Servicekoordinator
Martin Meisler  - Servicechef - Poul Sejr Nielsen
Martin Meisler
Servicechef

Bliv kontaktet

  • Såfremt du henvender dig på vegne af en virksomhed
  • Fx. Jeg ønsker at høre mere om mulighederne for ABA-anlæg
  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Hvad er et ABA anlæg?

Det er vigtigt at have et optimalt og velfungerende system til brandalarmering af jeres ejendom.

Når en brand opstår, skal det gå stærkt. En brand udvikler sig hurtigt og voldsomt, og inden brandvæsenet når frem, kan branden have forårsaget store skader og ødelæggelser. Det er derfor vigtigt at have et optimalt og velfungerende system til brandalarmering af jeres ejendom.

Et ABA anlæg er et automatisk brandalarmeringsanlæg, som har til formål at optimere sikkerheden i din ejendom. ABA anlægget registrerer brand i begyndelsesfasen via tilkoblede detektorer. De mest anvendte detektorer til tilkobling er røgdetektorer og varmedetektorer, men flammedetektorer kan eksempelvis også tilkobles anlægget.

 

Brandtekniske installationer med ABA anlæg

Udover at være et automatisk brandalarmanlæg kan ABA anlægget automatisk styre andre brandtekniske installationer som et led i en effektiv brandsikring af jeres ejendom, virksomhed eller institution. Alt efter behov kan et ABA anlæg blandt andet tilkobles og stå for aktivering af varslingsanlæg (AVA), sprinkleranlæg (AVS) og brandventilationsanlæg (ABV).

Hos Poul Sejr Nielsen ser vi brandsikring som en helhed. Det gør vi for at sikre jer den mest effektive løsning, der opfylder jeres specifikke behov. I samarbejde med jer vil vores kompetente ABA-installatører, ud fra en helhedsvurdering af jeres ejendom, give jer råd og vejledning til den bedste løsning for jer.

BRANDTEKNISKE INSTALLATIONER

Vi har her samlet 4 eksempler på brandtekniske installationer, der kan forbindes med ABA anlæg

Automatisk varslingsanlæg (AVA)

Det automatiske varslingsanlæg vil, ved registreret brand, advare personerne i bygningen om fare, så de hurtigt kan komme ud i sikkerhed. Varslingsanlægget er således et vigtigt led i evakueringen af bygningen - især for ejendomme, hvor der færdes mange mennesker.


Automatisk brandventilationsanlæg (ABV)

Formålet med et ABV anlæg er at ventilere røg og varme ud af det brændende lokale. Gennem røg- og varmeventilering reducerer ABV anlægget risikoen for overtænding og røggaseksplosioner. Samtidig øges sigtbarheden, hvilket kan have stor betydning, når bygningen skal evakueres.

Automatisk sprinkleranlæg (AVS)

Er ABA anlægget udført til det, vil det automatiske sprinkleranlæg aktiveres, idet ABA anlægget, via de tilkoblede detektorer, registrerer store temperaturstigninger. Sprinkleranlægget påbegynder bekæmpelsen af branden med det samme, hvilket kan have stor betydning for sikring af værdier.


Automatisk lukning af branddøre (ABDL)

Opstår der røgudvikling i bygningen vil et ABDL anlæg, via elektromagnetisme, automatisk lukke alle branddøre og brand-skydedøre, som ellers normalt er åbne. På den måde forhindrer ABDL anlægget, at branden breder sig til flere dele af bygningen. Et ABDL anlæg er derfor en optimal løsning til at begrænse brandudviklingen og dermed også omfanget af skader og ødelæggelser.

ABA anlæg til virksomheder og institutioner

I de fleste hjem er der installeret almindelige brandalarmer, som registrerer røgudvikling, og med lydsignal, advarer personer i boligen om fare. Brandalarmerne er en god løsning til brandalarmering i private hjem, men for virksomheder, institutioner og andre erhvervsejendomme, er almindelige brandalarmer sjældent tilstrækkelige, når det handler om alarmering af brand.

Ofte sker installation af ABA anlæg for at opfylde myndighedskrav, men uanset om jeres ejendom er pålagt krav om automatisk brandalarmeringsanlæg, er det en god idé at få installeret et ABA anlæg.

Som et led i jeres brandsikringsstrategi kan I, med et ABA anlæg, sikre hurtig alarmering ved brandudvikling, hvilket ikke blot kan reducere risikoen for alvorlige materielle skader, men også skader på de personer, der færdes i bygningen. Samtidig kan et ABA anlæg være en fordel i forhold til forsikringsselskabet, da man i nogle tilfælde kan få nedsat forsikringspræmien ved at sikre ejendommen med et automatisk brandalarmeringsanlæg.

Et ABA anlæg er den mest effektive form for brandalarmering for virksomheder og er således et pålideligt og uvurderligt system. Hos Poul Sejr Nielsen ved vi, at ikke to bygninger er ens. Vi arbejder derfor målrettet på at finde den bedste løsning til brandalarmering af netop jeres virksomhed eller institution. Det betyder, at vi, med tæt dialog og i samarbejde med jer, skræddersyer den optimale løsning til jeres ejendom.

ABA anlæg

Sådan installerer vi dit ABA-anlæg.

Første kontakt:

Du tager kontakt til os, og vi starter dialogen om dine behov og ønsker for anlægget.

Indsamling af dokumenter:

Vi indhenter alle nødvendige dokumenter fra dig, inklusive tegninger, brandstrategirapport og byggetilladelse.

Besigtigelse og planlægning:

Vi besigtiger lokationen for at vurdere forholdene og afstemme forventninger, herunder dine deadlines for ibrugtagning.

Projektering:

Vi designer anlægget i overensstemmelse med DBI's vejledning 232 for ABA-anlæg og 024 for AVA (automatisk varslingsanlæg).

Valg af udstyr og tilbud:

Vi indhenter tilbud på det nødvendige udstyr og vælger den type ABA-anlæg, der bedst passer til projektet.

Tilmeldinger:

Vi tilmelder anlægget til TDC Alarmnet og det lokale beredskab for at sikre korrekt alarmhåndtering.

 
Bestilling af nøgleboks:

En nøgleboks bestilles til beredskabet, så de kan få adgang i tilfælde af en alarm.

Installation og test:

Vi installerer brandteknisk udstyr, programmerer anlægget og tester alle komponenter for at sikre fuld funktionalitet.

Tilsyn og kvalitetssikring:

Gennem hele processen udfører vi tilsyn og holder byggemøder for at sikre, at alt går efter planen.

Orienteringsplaner:

Vi udarbejder orienteringsplaner til beredskabet, så de hurtigt kan orientere sig under en eventuel udrykning.

Driftsmappe og dokumentation:

En driftsmappe forberedes og placeres ved anlægget sammen med al anden lovpligtig dokumentation.

Tredjepartskontrol:

Vi bestiller en tredjepartskontrol ved en akkrediteret inspektionsvirksomhed, der gennemgår installationen.

Godkendelse:

Anlægget godkendes efter succesfuld kontrol og test.

DBI GODKENDT ABA ANLÆG

Med et ABA anlæg er jeres ejendom overvåget døgnet rundt. Det er dog vigtigt at anlægget altid er fuldt funktionsdygtigt. Med et fuldt funktionsdygtigt anlæg sikrer I jer mod dyre fejlalarmer, falsk tryghed, og samtidig reducerer I de forsinkende mellemled, der kan opstå i forbindelse med alarmeringen af en opstået brand. Er ABA anlægget installeret efter krav fra myndighederne, skal anlægget årligt inspiceres og godkendes. En årlig inspektion kan også være et krav fra jeres forsikringsselskab.

Poul Sejr Nielsen kan stå for inspektion og vedligeholdelse af jeres ABA anlæg. Vores certificerede elektrikere vil gennemgå alle dele af jeres brandalarmeringsanlæg, så I kan være sikre på, at anlægget fungerer, som det skal og opfylder de gældende retningslinjer.

De gældende retningslinjer fra myndighederne stiller ligeledes krav til produkterne. Hos Poul Sejr Nielsen har vi god erfaring med de intelligente og innovative ESMI centraler og detektorer fra Schneider Electric. Produkterne opfylder alle DBI retningslinje 232. Det er jeres garanti for, at produkterne lever op til de gældende sikkerhedskrav. Produkterne er brugervenlige, sikre og fleksible, hvilket betyder, at de brandtekniske installationer og komponenter nemt kan udvides eller tilpasses, hvis jeres behov skulle ændre sig. På den måde giver produkterne mulighed for en skræddersyet løsning til jer.

Poul Sejr Nielsen er certificeret ABA-installatør hos DBI – Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut. Med certificeringen er vi godkendt til projektering, installation, service og vedligeholdelse af ABA anlæg. Vi kan derfor tilbyde installation af ABA anlæg efter gældende regler for optimal brandalarmering af erhverv og ejendomme. Vi står klar til at vejlede jer, hvis I ønsker at gøre automatisk brandalarmering til en del af jeres brandsikringsstrategi – så I kan føle jer trygge.

ABA anlæg
ABA anlæg

Se et udpluk af vores ABA-projekter

Bellahøj SAB 1,2,4

Bellahøj SAB 1,2,4

Fuldt dækkende ABA-anlæg i 230 lejligheder i samarbejde med Siemens.
1.400 røgmeldere sat op.

Hyrdevænget Plejecenter

Hyrdevænget Plejecenter

Fuldt dækkende ABA-anlæg i 78 plejeboliger.

Vi er altid til rådighed - kontakt os

Kontaktinformation

Hovedkontor - Birkerød
Kontor - Næstved

Afdelinger Birkerød

Tag & Facade
VVS-Entreprise, EL, Salg & Marketing

Kompetencer

×
Menu
Vagttelefon
Ring