Fakturering

Information til vores leverandører vedr. fremsendelse af fakturaer

ELEKTRONISK FAKTURA

For at sikre en effektiv behandling af fakturaen, er det vigtigt med en tydelig mærkning. Såfremt en faktura ikke er mærket korrekt, kan den ikke behandles og vil returneres.

Alle fakturaer skal være påført projekt nr. Der er flere varianter af projekt nummer alt afhængig hvilket selskab der handles med. Såfremt projekt nr. ikke fremgår entydigt af fakturaen, kan fakturaen risikere at blive afvist.  

  • Det er bestillerne hos PSN der har pligt til at oplyse projektnummer.   
  • Det er leverandørens ansvar at sikre sig at projektnummer fremgår korrekt på faktura.  

Alle fakturaer skal som minimum indeholde følgende oplysninger:

  • Leveringsadresse
  • Projekt nr. (eks: 12345 eller 12345-678)
  • Navn på rekvirent

Fakturaer fremsendt som fx Word, Excel, PDF- eller andre filtyper vil blive afvist af systemet. Som følge heraf bliver fakturaen ikke modtaget og registreret i vores bogholderi.

Betalingsbetingelser

Poul Sejr Nielsens generelle betalingsbetingelser er løbende måned + 45 dage.

Poul Sejr Nielsen beregner forfaldsdato for modtagelse af korrekt faktura. Der betales ikke forsinkelsesrenter, hvis en faktura må returneres på grund af manglende oplysninger eller den er udstedt til forkert selskab.

Falder den sidste rettidig betalingsdag ikke på en bankdag, vil førstkommende bankdag herefter være sidste rettidig betalingsdag.

Fakturabeløbet hæves på vores bankkonto den sidste rettidig betalingsdag og indsættes på leverandørens bankkonto i henhold til de gældende regler og aftaler herfor.

 Brug for hjælp?

Har du brug for hjælp til at oprette en elektronisk faktura vil vi anbefale dig at benytte tjenesten www.sproom.dk

Poul Sejr Nielsen EL ApS

Cvr. 33948476

Modtager kun faktura på EAN nr: 5790002472909

Poul Sejr Nielsen Service A/S

Cvr. 29690073

Modtager kun faktura på EAN nr: 5790002472862

Poul Sejr Nielsen Entreprise A/S

Cvr. 28518803

Modtager kun faktura på EAN nr: 5790002313622

Poul Sejr Nielsen Tag & Facade ApS

Cvr. 30811186

Modtager kun fatura på EAN nr: 5790002472930

Ejendomsselskabet Klintehøj Vænge 7 ApS

Cvr. 89431328

Faktura sendes til psnentreprise@psn.dk

KORREKT FAKTURERING

Poul Sejr Nielsen består af 5 forskellige selskaber:

  • EL
  • Service 
  • Entreprise
  • Tag & Facade
  • Ejendomsselskabet Klintehøj Vænge 7

Det er derfor vigtigt, at du fakturer det korrekte selskab.

ØVRIGE BETALINGSBETINGELSER

Andre betalingsbetingelser end de beskrevne på denne side er kun gældende, hvis det pågældende selskab har indgået en aftale med leverandøren om en bestemt leverance.

Vi er altid til rådighed - kontakt os

Kontaktinformation

Hovedkontor - Birkerød
Kontor - Næstved

Afdelinger Birkerød

Tag & Facade
VVS-Entreprise, EL, Salg & Marketing

Kompetencer

×
Menu
Vagttelefon
Ring