Brandsikkerhed

Brandsikkerhed i boligforening

Når en brand opstår, skal det gå stærkt. En brand udvikler sig hurtigt og voldsomt, og inden brandvæsenet når frem, kan branden have forårsaget store skader og ødelæggelser. Det er derfor vigtigt at have et optimalt og velfungerende brandanlæg til brandsikring af jeres boligforening.

I den seneste tid er flere ejendomme og beboere blevet ofre for brande opstået i boligbyggerier. Måske er du en af mange boligejere, der så, hvordan flammerne med rekordhastighed ødelagde et boligbyggeri med 130 lejligheder i Vanløse. Uanset årsagerne til brand i boligbyggerier viser de seneste brande, hvor vigtigt det er at have styr på brandsikkerheden.

Brandalarmer opsat i eksempelvis opgange og på tørlofter evt. kombineret med brandalarmer hos de enkelte beboere er en nem og billig løsning til alarmering af boligforeningens beboere.


Gratis screening af EL-installationer i boligforeninger

Fejl i de el-tekniske installationer er en hyppig årsag til brande i de danske hjem. Næsten hver fjerde brand opstår som følge af fejl i el-installationerne og ledningsnetværket, hvor fejlene bl.a. opstår pga. gamle stofledninger,ældre el-tavler med gamle tavlekomponenter samt dårlige samlinger.

Hos Poul Sejr Nielsen tilbyder vi en gratis screening af jeres el-installationer. Her benytter vi bl.a. termografering, så I kan være sikre på, at der ikke er skjulte el-løsninger, der udgør en potentiel brandfare.

Ud fra screeningen vurderer vi, hvilke indsatser I bør gøre for at nedbringe risikoen for brand. Efterfølgende får I en skriftlig rapport med et overblik over vores anbefalinger samt et prisestimat for udbedring af eventuelle fejl.


Sommertilbud 2022

Vi har udformet et skarpt sommertilbud på røgalarmer med kommunikationsmoduler til dig der ønsker at brandsikre din ejendom.

Med forbundne røgalarmer har du mulighed for at sammenkoble op til 40 røgalarmer fordelt rundt om i bygningen – i bygningens opgange og fællesarealer og på bygningens tørloft. Når én af de installerede røgalarmer går i gang, sendes signalet videre til de øvrige røgalarmer, hvilket giver bedre mulighed for at få eventuelle beboere eller brugere af bygningen ud hurtigst muligt.


Pris: 1250,- pr. enhed

inkl. moms og montering


Brandsikkerhed - røgalarmer - Poul Sejr Nielsen

Book en gratis screening af EL-installationer

  • Hvilken boligforening er du tilknyttet?
  • Vi kontakter dig for at aftale et tidspunkt for screening.
  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Til screeningen tjekker vi bl.a. for:

  • Dårlige samlinger
  • Defekte fejlstrømsafbrydere
  • Stofledninger
  • Gamle tavlekomponenter
  • Manglende brandlukning

I den forbindelse udfører vi termografering og udarbejder en eftersøgningsafprøvningsrapport (EAFIS).


Mikkel Guldbæk - Aut. Elinstallatør - Poul Sejr Nielsen
Mikkel Guldbæk
Aut. Elinstallatør

Brandfarlige installationer

Fejl i de EL-tekniske installationer er en hyppig årsag til brand i de danske hjem. Næsten hver fjerde brand forårsages af fejl i EL-installationerne og ledningsnetværket, hvor fejlene bl.a. opstår i gamle stofledninger og ældre EL-tavler.

Hos Poul Sejr Nielsen tilbyder vi en gratis screening af EL-installationerne i jeres boligforening, så I kan være sikre på, at der ikke er skjulte installationer, der udgør en potentiel brandfare.Ud fra screeningen får i en skriftlig rapport med overblik over vores anbefalinger til samt et prisestimat for, hvilke indsatser, I bør gøre for at nedbringe risikoen for brand.

Du kan booke en gratis screening i kontaktformularen ovenfor


EL-tavler - brandsikring - boligforening - Poul Sejr Nielsen

Gamle el-tavler

Gamle el-tvaler med gamle tavlekomponenter kan være fejlbetonede - og fejl i jeres el-tavle kan forårsage driftstop og i værste fald brand. Med brug af termografi kan I få tjekket jeres el-tavler for at sikre, at der ikke er skjulte, brandfarlige el-løsninger i jeres installationer.
Stikkontakter - brandsikring - boligforening - Poul Sejr Nielsen

Løse stikkontakter og dårlige samlinger

Mange boligejere lever med stikkontakter, der sidder lidt løst, eller ligefrem hænger ud fra væggen. Det betyder, at der kan opstå knækkede ledninger, løse forbindelser og trænge fugt ind i ledningerne, hvilket kan skabe gnister, og dermed starte en brand.
Stofledning - brandsikring - boligforening - Poul Sejr Nielsen

Stofledninger

Stofledninger har begrænset levetid, og det er væsentligt jævnligt at undersøge eventuelle stofledninger for slitage. På samme måde som med andre tekstilprodukter bliver stofledninger slidte, møre og kan nemt antænde ved kontakt med ild. Stoffet kan desuden suge fugt til sig, kortslutte og i værste fald føre til brand.
Fejlstrømsrelæ - brandsikring - boligforening - Poul Sejr Nielsen

Defekt fejlstrømsrelæ eller fejlstrømsafbryder

Med tiden kan et fejlstrømsrelæ eller et HPFI-relæ blive slidt, og et nedslidt fejlstrømsrelæ eller fejlstrømsafbryder kan være farligt, da det øger risikoen for brandudvikling. HPFI-relæet har til formål at beskytte mod elektrisk stød og brandudbrud forårsaget af defekte elinstallationer, og det er derfor vigtigt, at relæet fungerer som det skal.

ABA-anlæg

Automatisk brandalarmeringsanlæg

Ønsker du også at jeres brandsystem automatisk skal alarmere brandvæsenet til udrykning, hvis der opstår røgudvikling i jeres boligforening? Så er et ABA-anlæg måske den rette løsning for jer.

Et ABA anlæg er et automatisk brandalarmeringsanlæg, registrerer brand i begyndelsesfasen via tilkoblede detektorer. De mest anvendte detektorer til tilkobling er røgdetektorer og varmedetektorer, men flammedetektorer kan eksempelvis også tilkobles anlægget.

Skulle der opstå røg- eller brandudvikling i ejendommen, vil et ABA anlæg automatisk alarmere brandvæsenet til udrykning. På den måde undgår man forsinkende mellemled, hvilket i sidste ende kan reducere risikoen for alvorlige personskader og skader på vigtige værdier.

Poul Sejr Nielsen er certificeret ABA-installatør hos DBI – Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut. Med certificeringen er vi godkendt til projektering, installation, service og vedligeholdelse af ABA anlæg.

Har du brug for råd og vejledning i, hvilken brandalarmeringsløsning, der passer bedst til jeres boligforening, er du altid velkommen til at kontakte os.

Vi er altid til rådighed - kontakt os

Kontaktinformation

Hovedkontor - Birkerød
Kontor - Næstved

Afdelinger Birkerød

Tag & Facade
VVS-Entreprise, EL, Salg & Marketing

Kompetencer

×
Menu
Ring